RIAIDT
Campus Vida
banner

Espectrómetro Varian Inova 750 (CACTUS Santiago)

campo magnético de 17.61 T (750 MHz resonancia 1H)
Este espectrómetro tiene el campo magnético más elevado de los disponibles (17.6 T; equivalente a 750 MHz de frecuencia de resonancia de protón). Ofrece la mayor capacidad de resolver las señales espectrales y la máxima sensibilidad. Tiene capacidad tanto para técnicas de Resonancia magnética Nuclear (RMN) en disolución, RMN en estado sólido y micro-imagen de MRI.

más información

Espectrómetro Varian VNMRS-500-WB (CACTUS Lugo)

Imán de 11.7 T Wide-Bore
El RMN en disolución permite determinar la estructura tridimensional y dinámica de moléculas disueltas tanto en H2O como en cualquier otro disolvente. El rango de tamaño molecular que puede estudiarse va desde las pequeñas moléculas orgánicas y péptidos hasta proteínas o DNA con un límite de tamaño de hasta 80 kDa aproximadamente . Mediante RMN en disolución también se pueden estudiar las interacciones entre moléculas ( ej. interacción fármaco-receptor), difusión molecular, análisis de impurezas y productos de degradación etc

más información

Espectrómetro Bruker DRX-500 (CACTUS Santiago)

11.74 T (500 MHz resonancia 1H) e imán apantallado.
La RMN en disolución permite determinar la estructura tridimensional y dinámica de moléculas disueltas tanto en H2O como en cualquier otro disolvente. El rango de tamaño molecular que puede estudiarse va desde las pequeñas moléculas orgánicas y péptidos hasta proteínas o DNA con un límite de tamaño de hasta 80 kDa aproximadamente . Mediante RMN en disolución también se pueden estudiar las interacciones entre moléculas ( ej. interacción fármaco-receptor), difusión molecular, análisis de impurezas y productos de degradación etc.

más información

Varian Mercury 300 + robot (CACTUS Santiago)

7.04 T (300 MHz resonancia 1H)
El RMN en disolución permite determinar la estructura tridimensional y dinámica de moléculas disueltas tanto en H2O como en cualquier otro disolvente. El rango de tamaño molecular que puede estudiarse va desde las pequeñas moléculas orgánicas y péptidos hasta proteínas o DNA con un límite de tamaño de hasta 80 kDa aproximadamente . Mediante RMN en disolución también se pueden estudiar las interacciones entre moléculas ( ej. interacción fármaco-receptor), difusión molecular, análisis de impurezas y productos de degradación etc

más información

Espectrómetro Varian Inova 500 (CIQUS)

11.74 T (500 MHz resonancia 1H)
La RMN en disolución permite determinar la estructura tridimensional y dinámica de moléculas disueltas tanto en H2O como en cualquier otro disolvente. El rango de tamaño molecular que puede estudiarse va desde las pequeñas moléculas orgánicas y péptidos hasta proteínas o DNA con un límite de tamaño de hasta 80 kDa aproximadamente . Mediante RMN en disolución también se pueden estudiar las interacciones entre moléculas ( ej. interacción fármaco-receptor), difusión molecular, análisis de impurezas y productos de degradación etc.

más información

Varian Mercury 300 (CIQUS)

7.04 T (300 MHz resonancia 1H)
La RMN en disolución permite determinar la estructura tridimensional y dinámica de moléculas disueltas tanto en H2O como en cualquier otro disolvente. El rango de tamaño molecular que puede estudiarse va desde las pequeñas moléculas orgánicas y péptidos hasta proteínas o DNA con un límite de tamaño de hasta 80 kDa aproximadamente . Mediante RMN en disolución también se pueden estudiar las interacciones entre moléculas ( ej. interacción fármaco-receptor), difusión molecular, análisis de impurezas y productos de degradación etc.

más información

Varian Mercury 300 (CACTUS Lugo)

7.04 T (300 MHz resonancia 1H).
La RMN en disolución permite determinar la estructura tridimensional y dinámica de moléculas disueltas tanto en H2O como en cualquier otro disolvente. El rango de tamaño molecular que puede estudiarse va desde las pequeñas moléculas orgánicas y péptidos hasta proteínas o DNA con un límite de tamaño de hasta 80 kDa aproximadamente . Mediante RMN en disolución también se pueden estudiar las interacciones entre moléculas ( ej. interacción fármaco-receptor), difusión molecular, análisis de impurezas y productos de degradación etc.

más información

Difractómetro Bruker SMART 1000

Difratómetro de monocristal ideal para caracterizar moléculas e ou complexos de coordinación pequenos, por estar equipado con un tubo de Rx con ánodo de Mo e unha plataforma goniométrica de tres círculos. Dotado dun controlador de temperatura para medidas en baixa temperatura (ata 110K, isto é, próxima ao N2 líquido).

más información

DSC Q100 TA

O DSC (Calorímetro de Barrido Diferencial) determina a temperatura e fluxo de calor asociados con transicións dos materiais, en función do tempo e a temperatura.Tamén proporciona datos cuantitativos e cualitativos en procesos endotérmicos e exotérmicos de materiais durante transicións físicas que poden ser causadas por cambios de fases, fusión, oxidación e outros cambios relativos ó calor.

más información

VARIAN, modelo 670 IR con microscopio acoplado

As epectroscopías Infravermello e Raman conforman a espectroscopía vibracional e relaciónanse coas vibracións moleculares. Tanto a espectroscopía Infravermella como a Raman producen transicións entre niveis vibracionais cuantizados anque os mecanismos que inducen ditas transicións son diferentes. Os espectros de IR e Raman dun composto proporcionan gran información sobre as súas propiedades internas (composición química, impurezas, interacción entre sustituíntes, análisis de grupos funcionais, etc.), polo que é de gran importancia no análisis cualitativo. Dentro das múltiples aplicacións destas técnicas podemos destacar, por exemplo o análisis de polímeros, aditivos, estudios forenses, identificación de contaminantes ambientais, medicina, diversas áreas da química (organometálica, orgánica, inorgánica, agrícola, industrial), patrimonio (identificación de pigmentos) etc.

más información

BRUKER, modelo IFS-66v

Espectroscopía IR-Raman As epectroscopías Infravermello e Raman conforman a espectroscopía vibracional e relaciónanse coas vibracións moleculares. Tanto a espectroscopía Infravermella como a Raman producen transicións entre niveis vibracionais cuantizados anque os mecanismos que inducen ditas transicións son diferentes. Os espectros de IR e Raman dun composto proporcionan gran información sobre as súas propiedades internas (composición química, impurezas, interacción entre sustituíntes, análisis de grupos funcionais, etc.), polo que é de gran importancia no análisis cualitativo. Dentro das múltiples aplicacións destas técnicas podemos destacar, por exemplo o análisis de polímeros, aditivos, estudios forenses, identificación de contaminantes ambientais, medicina, diversas áreas da química (organometálica, orgánica, inorgánica, agrícola, industrial), patrimonio (identificación de pigmentos) etc.

más información

RENISHAW Raman, modelo “InVia Reflex”

As epectroscopías Infravermello e Raman conforman a espectroscopía vibracional e relaciónanse coas vibracións moleculares. Tanto a espectroscopía Infravermella como a Raman producen transicións entre niveis vibracionais cuantizados anque os mecanismos que inducen ditas transicións son diferentes. Os espectros de IR e Raman dun composto proporcionan gran información sobre as súas propiedades internas (composición química, impurezas, interacción entre sustituíntes, análisis de grupos funcionais, etc.), polo que é de gran importancia no análisis cualitativo. Dentro das múltiples aplicacións destas técnicas podemos destacar, por exemplo o análisis de polímeros, aditivos, estudios forenses, identificación de contaminantes ambientais, medicina, diversas áreas da química (organometálica, orgánica, inorgánica, agrícola, industrial), patrimonio (identificación de pigmentos) etc.

más información

BRUKER AMAZON ETD

Tres características son as que definen a ionización por Electrospray con respecto a outras técnicas de ionización por espectrometría de masas. A primeira delas é a habilidade única de producir ións con cargas múltiples, permitindo así que compostos de moi alto peso molecular queden rexistrados con cargas múltiples nun rango m/z moito menor. A segunda característica é que as mostras baixo análise deben ser introducidas en solución, posibilitando así unha compatibilidade natural entre ESI con moitos tipos de técnicas de separación (HPLC, Electroforeses capilar…). Unha terceira característica é que se trata dunha técnica especialmente “branda” o que posibilita, por exemplo, a preservación na fase gas de interaccións non covalentes entre moléculas as cales existen en solución, así como o estudio de conformacións moleculares en tres dimensións. A mostra en disolución faise pasar a través dun capilar ó que se lle aplica un alto potencial eléctrico, á saída do capilar a solución dispérsase en forma de spray formado por pequenas gotas cargadas, as cales se evaporan rapidamente ben por un proceso de desorción do campo eléctrico ou de evaporación do solvente, liberando moléculas (péptidos ou proteínas) protoadas á fase gasosa. Os ións xerados poden estar protoados de forma múltiple dando lugar a diferentes especies para unha mesma molécula. No caso de péptidos e proteínas, o extremo N-terminal e os residuos de histina, arginina e lisina son os candidatos a protoarse.

más información

Micromass Autospec

A enerxía utilizada para ionizar a mostra e fragmenta-la é adquirida por unha interacción con electróns emitidos dende un filamento quente (filamento de metal que quentado electricamente ata incandescencia, emite electróns libres). A cámara de ionización é mantida a baixa presión para minimizar as colisións ión-molécula. Algunhas características da molécula poden ser deducidas do patrón de fragmentación do ión molecular. É unha técnica de ionización das chamadas “duras” xa que as mostras (que teñen que estar en fase gas) precisan altos vacíos e temperaturas altas na fonte de ionización, e a enerxía comunicada á molécula é moi alta. Un factor a ter en conta nesta técnica é a enerxía dos electróns, que se mide en electrón-voltios, ou abreviadamente escrito “eV”. Un eV é a enerxía gañada por un electrón (equivalente a 23 Kcal/mol) no transcurso dun campo eléctrico mantido por unha diferencia de potencial de un Voltio. A maioría dos espectros de referencia son obtidos a 70 eV, xa que a ese valor as perturbacións na enerxía dos electróns teñen efectos desprezables sobre a producción dos ións, e tamén porque os patróns de fragmentación reproducibles son obtidos a ese nivel de enerxía.

más información

Bruker Autoflex

As técnicas de ionización mediante láser pódense dividir en tres grupos: As de ionización fotónica ou multifotónica, as de ablación e as de desorción. Maldi é unha técnica láser por desorción de ionización suave que non require unha vaporización previa da mostra. Para conseguir un proceso de ionización eficiente e suave, débense cumprir tres condicións básicas: - A ionización debe ser resonante. Esto quere dicir que a lonxitude de onda do láser usado debe ser adecuada para conseguir a excitación electrónica ou vibracional da molécula usada. Para elo, úsanse láseres con emisión no ultravioleta remoto ou infravermello remoto, respectivamente. - O punto quente producido debe ser de moi corta duración, para evitar a descomposición térmica. Polo tanto emprégase un láser con pulsos de corta duración (1 a 100 nanosegundos). - A mostra debe dispersarse previamente usando unha matriz líquida ou sólida (Normalmente solen ser moléculas orgánicas pequenas, así as moléculas do analito quedan illadas entre si e rodeadas dun grande número de moléculas de matriz (evitándose a asociación de moléculas de analito que darían lugar á formación de complexos de moi alto peso molecular, difíciles de desorber e de analizar). Ademais, a matriz absorbe o exceso de enerxía, conseguíndose un proceso de ionización extremadamente suave. Ó mesturar o analito coa matriz ten lugar unha cristalización por evaporación do disolvente

más información

Bruker Microtof

Tres características son as que definen a ionización por Electrospray con respecto a outras técnicas de ionización por espectrometría de masas. A primeira delas é a habilidade única de producir ións con cargas múltiples, permitindo así que compostos de moi alto peso molecular queden rexistrados con cargas múltiples nun rango m/z moito menor. A segunda característica é que as mostras baixo análise deben ser introducidas en solución, posibilitando así unha compatibilidade natural entre ESI con moitos tipos de técnicas de separación (HPLC, Electroforeses capilar…). Unha terceira característica é que se trata dunha técnica especialmente “branda” o que posibilita, por exemplo, a preservación na fase gas de interaccións non covalentes entre moléculas as cales existen en solución, así como o estudio de conformacións moleculares en tres dimensións. A mostra en disolución faise pasar a través dun capilar ó que se lle aplica un alto potencial eléctrico, á saída do capilar a solución dispérsase en forma de spray formado por pequenas gotas cargadas, as cales se evaporan rapidamente ben por un proceso de desorción do campo eléctrico ou de evaporación do solvente, liberando moléculas (péptidos ou proteínas) protoadas á fase gasosa. Os ións xerados poden estar protoados de forma múltiple dando lugar a diferentes especies para unha mesma molécula. No caso de péptidos e proteínas, o extremo N-terminal e os residuos de histina, arginina e lisina son os candidatos a protoarse.

más información

320-GCMSMS

Espectrómetro de masas con analizador triple cuadrupolo e fonte de ionización con impacto electrónico (EI), ionización química positiva (PCI) e negativa (NCI). Acoplado a un cromatógrafo de gases. Os compostos que están recomendados para esta técnica son compostos apolares de volatilidade alta, de peso molecular baixo e que teñan unha alta estabilidade térmica. Ten acoplado un automuestrador COMBIPAL, con posibilidade de facer SPME e Head Space para compostos volátiles.

más información

SCION TQ

Espectrómetro de masas con analizar triple cuadrupolo e fonte de ionización con impacto electrónico (EI), ionización química positiva (PCI) e negativa (NCI). Acoplado a un cromatógrafo de gases. Os compostos que están recomendados para esta técnica son compostos apolares de volatilidade alta, de peso molecular baixo e que teñan unha alta estabilidade térmica.

más información

API 4000

Espectrómetro de masas con analizador triple cuadrupolo, con posibilidade de ionizar moléculas por ESI ou APCI. Acoplado a un HPLC 1200 que posibilita a separación de mesturas complexas. Este tipo de equipamento é axeitado para a cuantificación de diferentes tipos de analitos en matrices complexas, xa que ao traballar en modo MRM presenta unha moi boa sensibilidade e selectividade.

más información

6410B-QQQ

Espectrómetro de masas con analizador triple cuadrupolo, con posibilidade de ionizar moléculas por ESI. Acoplado a un HPLC 1200 que posibilita a separación de mesturas complexas e que leva incorporado ademáis un detector DAD (Diode-Array Detector). Este tipo de equipamento é axeitado para a cuantificación de diferentes tipos de compostos en matrices complexas, xa que ao traballar en modo MRM presenta unha moi boa sensibilidade e selectividade.

más información

Empyrean para medidas en modo SAXS

"SAXS" é unha técnica que se utiliza para a caracterización estrutural de materiais sólidos e líquidos no rango dos nanómetros. Sonda in-homoxeneidades da densidade de electróns nunha escala de lonxitude de tipicamente 1-100 nanómetro, proporcionando así información estrutural complementario á medida convencional de difracción (XRD). É aplicable a materiais cristalinos e amorfos por igual. "PANalytical X´Pert Powder Empyrean" é un sistema multipropósito que permite medir no modo SAXS/WAXS de sólidos, pos e líquidos.

más información

Bruker Kappa-APEX II

Difractómetro equipado cun goniómetro de xeometría KAPPA e cunha fonte de Mo (λ=0.710Å). Ten acoplado un criostato que pode sumerxir a mostra a temperatura controlada, dende N2 líquido (estable a 100K) ata 300K. Contén un detector bidimensional tipo APEX II. Para traballar con monocristais e mostras estruturadas montadas en loops ou en capilares.

más información

ESPECTRÓMETRO XRF-Pg-Fe

Espectrómetro de Fluorescencia de raios X de dispersión de enerxía que permite á través da interacción cun feixe de raios X ca mostra detectar e cuantificar elementos químicos comprendidos entre o Mg e o Cr.

más información

Espectrómetro XRF-Mo

Espectrómetro de Fluorescencia de raios X de dispersión de enerxía que permite á través da interacción cun feixe de raios X ca mostra detectar e cuantificar elementos químicos comprendidos entre o Mn e o U.

más información

Difractómetro tipo Philips

Difractómetro para análise de mostras en estado sólido coa xeometría Bragg-Brentano e a configuración do goniómetro tipo "theta/2theta". Inclúe un cargador de mostras automático e un portamostras xiratorio. Dispoñemos dun software de análise/identificación de mostras sispoñible para o uso dos usuarios que o necesiten.

más información

UNIDADE DE ARQUEOMETRÍA

A Unidade de Arqueometría está especializada na resolución de problemáticas relacionadas ca área de Humanidades (Arqueoloxía, Historia, Filoloxía, Patrimonio, Restauración, Conservación, etc.). O seu funcionamento é integral e tranversal: realízase un deseño metodolóxico previo específico para cada solicitude e a partir de ahí utilízanse tódalas técnicas analíticas disponibles na RIAIDT e noutros organismos públicos que se precisen para acadar os obxectivos plantexados. O valor engadido resulta do enfoque interdisciplinar aplicado que se materializa nunha interpretación global dos resultados obtidos e en que a Unidade de Arqueometría se encarga de todo o proceso desde o asesoramento ao usuario, toma de mostra, xestión das determinacións analíticas e interpretación final e nos casos nos que é preciso incorpórase a colaboración de especialistas en temáticas específicas.

más información

ICP-MS Agilent 7700x (CACTUS Lugo)

O ICP-MS inclúe un sistema de introducción de mostra que consiste nunha cámara do spray con enfriamento por sistema Peltier, un nebulizador microconcéntrico, un analizador de masas de tipo cuadrupolar. O equipo dispón ademais dun sistema de corrección de interferencias poliatómicas (ORS), que consiste nun octopolo que actúa como celda de colisión . Dispón tamén dun accesorio para a introducción de mostras con matrices complexas (HMI) que permite a análise de mostras con alto contido en sólidos sen necesidade de diluir a mostra.

más información

Microcal ITC 200 (CACTUS Lugo)

Microcalorímetro que permite a medida directa e sen marcaxes, de parámetros termodinámicos e de afinidade. O calor absorbido ou emitido durante as unións bioquímicas pódese medir directamente dándonos información sobre afinidade (KD), estequiometría (n), entalpía (∆H) e entropía (∆S).

más información

TGA/DSC1 de Mettler Toledo (CACTUS Lugo)

A medida do cambio de masa dunha mostra coa temperatura, realizase nunha termobalanza e coñecese como termogravimetría. A calorimetría diferencial de barrido é unha técnica que consiste en medir o fluxo de calor dunha mostra e dun material de referencia en función da temperatura. A señal obtida é a enerxía absorbida ou emitida pola mostra. O equipo TGA-DSC simultáneo mide ambos parámetros á vez, convertíndose nunha ferramenta valiosa para a caracterización das propiedades físicas e químicas dos materiais baixo condicións de atmósfera controlada.

más información
RIADIT
RIAIDT
Rede de Infraestruturas de Apoio á investigación
e ao Desenvolvemento Tecnolóxico

4 últimos tweets

  • 19-01-2019 RT @ciqususc: Straight from the @CarnegieMellon in Pittsburgh, Prof. Jonathan Malen paid a visit to CiQUS this week to participate in a the
  • 17-01-2019 RT @AprenderJuntos_: Somos seres matemáticos, medimos el mundo, lo contamos, tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Eduardo Sáenz de Ca
  • 21-12-2018 XFEL: Capturing the strongest X-ray beam on Earth https://t.co/n21puNs3Ow
  • 14-12-2018 Via Far & Wide https://t.co/Q8xEHGiWpG