RIAIDT
Campus Vida
banner

Análise mineralóxico e composicional dunha peza de formigón. Métodos XRD, XRF, ICP-Óptico e Analizador CHNS

O obxectivo deste estudo é realizar tanto a determinación semicuantitativa mineralógica, mediante a técnica de difracción de RayosX analizando para iso, as fases cristalinas presentes, así como unha análise cuantitativa dos elementos químicos presentes, mediante as técnicas de fluorescencia de RayosX para a determinación das concentracións dos átomos pesados, a análise elemental para a cuantificación de C, N, H, S e Ou, e usar o ICP-óptico para cuantificar o B. As medidas de difracción de po cristalino foron feitas por un difractómetro tipo Philips, manexado cunha unidade de control tipo "PW1710", un goniómetro vertical tipo "PW1820/00" e un xerador tipo "Enraf Nonius FR590".

Arquivo PDFAnálise elemental e difractométrica de sólidos en suspensión

Caracterización en Difracción de Raios X para determinación mineralóxica e en Espectrometría de Fluorescencia de Raios X para determinación elemental, con especial consideración en detección de metais pesados.

Arquivo PDFCaracterización composicional e elemental de tres fases dun material explosivo

Caracterización composicional e elemental de tres fases dun material explosivo. Evaluación de impurezas e comparación cos datos composicionais da ficha dos productos. Non se necesita realizar ningún pretratamento da mostra. En ambas técnicas o polvo de granulometría de fina a moi fina (ideal <100‐50 micras) é o estado óptimo para levar a cabo a análise. En Difracción utilízase da orde de uns 100‐200 mg e en Fluorescencia de Raios X, uns 500‐1000 mg. Ambas técnicas son non destructivas.

Arquivo PDFCuantificación Mineralóxica polo método RIETVELD

El objetivo de este estudio es realizar una determinación cualitativa, seimicuantitativa y cuantitativa de las fases cristalinas presentes en la muestra, mediante los procedimientos HANAWALT, RIR y RIETVELD utilizando datos de difracción de muestras en polvo cristalino.

Arquivo PDFAnálise de pinturas prehistóricas dun dolmen

Caracterízanse arqueométricamente a composición de pinturas prehistóricas que se conservan nun dolmen de Galicia.

Arquivo PDFEstudio del estado de alteración de una fíbula de bronce

Se analiza una fíbula de bronce de época romana y se caracterizan los productos de corrosión lo que permite evaluar su estado de alteración

Arquivo PDFArqueometría de sílex arqueolóxico

Analízanse varios útiles líticos de sílex, en especial descartes e núcleos e se avalía a súa homoxeneidade composicional estatisticamente ca fin de asignar unha procedencia ás materias primas.

Arquivo PDFRIADIT
RIAIDT
Rede de Infraestruturas de Apoio á investigación
e ao Desenvolvemento Tecnolóxico

4 últimos tweets

  • 19-01-2019 RT @ciqususc: Straight from the @CarnegieMellon in Pittsburgh, Prof. Jonathan Malen paid a visit to CiQUS this week to participate in a the
  • 17-01-2019 RT @AprenderJuntos_: Somos seres matemáticos, medimos el mundo, lo contamos, tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Eduardo Sáenz de Ca
  • 21-12-2018 XFEL: Capturing the strongest X-ray beam on Earth https://t.co/n21puNs3Ow
  • 14-12-2018 Via Far & Wide https://t.co/Q8xEHGiWpG